Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Znak a vlajka obce

Znak a vlajka obce

Zdůvodnění k návrhu znaku a vlajky obce Lipová (o.Přerov).

První písemná zmínka o existenci osady pochází z r.1368.V letech 1447-80 byla již součástí dřevohostického panství.V r.1490 ji král Matyáš intabuloval Beneši ze Křtomile,jehož dědicové zapsali Křtomil s tvrzí a půl Lipové Arklebovi z Víckova.Někdy před r.1500 se Lipová dostala do rukou dřevohostických Žerotínů a příslušenstvím Dřevohostic zůstala až do r.1635.Toho roku kníže Václav Eusebius z Lobkovic odprodal některé části panství,včetně Lipové.Janovi z Rottalu k Bystřici pod Hostýnem.Od té doby až do zániku feudalizmu byla Lipová součástí bystřického panství.

znak obce prapor

V dnešní Lipové nejsou evidovány žádné významnější historické památky,místního významu dosahuje pouze kaple sv.Cyrila a Metoděje,vybudována patrně v 19.století.V minulosti na potoce Bystřici dva mlýny ("Na Hrázi" a "Dolní"),v části "Súhrady" stávaly kolem kameného kříže čtyři obrovské prastaré lípy.Místní zajímavosti je stále provozovaná pálenice,nejstarší v širokém okolí.

Patrně z konce 18.nebo 1 poloviny 19.století pochází pečeťobecní pečeť,jejichž pečetní pole vyplňuje celkem běžný motiv srdce,z něhož vyrůstají tři květiny na stoncích, vpravo z něj vybíhá krojidlo, vlevo cep a ze spodu dovnitř vniká radlice.Prostor kolem srdce vyplňuje ještě šest drobných kvítků,horní části pečetního pole dominuje majuskulní nápis LIPOWA (otisk pečeti otištěn v publikaci J.Lapáčka a B.Passingera.Pobečví v proměnách času vyd.v Přerově v r.2005,na str.127).

Tvůrce několika návrhů nových obecních symbolů Lipové rezignoval na převzetí neheraldické kompozice někdejší obecní pečeti.Představuji tak především několikeré spojení mluvícího znamení (lipové listy) a mlynářské symboliky (kypřice), jen v některých návrzích doplněné motivem srdce,případně zkřížených cepů.Svou vlastní symboliku mají i užité tinktury.Zatímco modrá je obecně barvou vody (potok Bystřice), zelená podtrhuje zemědělský ráz obce.Červená a stříbrná jsou erbovními barvami Lobkoviců a Rottalů,významných majitelů Lipové za feudalismu (připomeňme,že v r.1635 přešla Lipová natrvalo od Dřevohostic k Bystřici pod Hostýnem,aktéry tehdejší obchodní transakce byli právě přístušníci zmíněných rodů).Všechny figury,užité v návrzích znaku byly beze změny přeneseny i na list vlajky.

Miroslav J.V.Pavlů
heraldik

Slavnostní převzetí listin znaku a vlajky obce

Udělovací listina znaku a vlajky obce