Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán obce Lipová

Územní plán obce Lipová

 1. I.   Územní plán - textová část              Územní plán - text.část
 2. II.  Odůvodnění ÚP - textová část         Odůvodnění ÚP.pdf                   
 3. Výkres zákl. členění území  I.1             Výkres zákl.členění území I.1     
 4. Hlavní výkres I.2                                   Hlavní výkres I.2           
 5. Výkres VPS, opatření a asanací I.3      Výkres VPS,opatření a asanací I.3
 6. Koordinační výkres II.1                          Koordinační výkres II.1
 7. Technická infrastruktura II.2                  Technická infrastruktura II.2
 8. Výkres širších vztahů II.3                       Výkres širších vztahů II.3
 9. Výkres předpokl.záborů II.4                   Výkres předpokl.záborů půdního fondu II.4   
 10. Opatření obecné povahy                        Opatreni obecne povahy, kterym byl Uzemni plan Lipova vydan.pdf
 11. Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy - ÚP Lipová  Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy - Územní plán Lipová.pdf
 12. Oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Lipová   2019_117366_UP Lipova_oznameni o vydani opatreni obecne povahy.pdf