Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Lipová

2. Důvod a způsob založení

Obec Lipová (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Hasiči
Chovatelé

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Lipová
  Lipová 22
  751 14 Dřevohostice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Lipová
  Lipová 22
  751 14 Dřevohostice

 • 4.3 Úřední hodiny


  pondělí   12:30 - 18:30     pro veřejnost  16:00  - 18:00
  úterý     7:30 - 13:30
  středa     7:30 - 13:30
  čtvrtek   12:30 - 18.30      pro veřejnost 16:00  - 18:00
  pátek     7:30 - 13:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 711 113
  mobilní telefon: +420 602 514 411, +420 722 365 551

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.lipovaobec.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna 

 • 4.8 Další elektronické adresy

  obeclipova@cmail.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 26229-831/0100 KB

6. IČ

00636363

7. DIČ

CZ00636363

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106-1999 za rok 2020.docx

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: