Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

Obec Lipová, podobně jako jiné obce, patřily ve středověku jako zboží feudálním majitelům panství Dřevohostice a nakonec až do zrušení roboty Bystřici pod Hostýnem.

Pravděpodobně její vznik nesahá do zřízení dědinného, byla založena později po zřízení cesty z Bystřice pod Hostýnem do Přerova – krajského města, doplněna usedlíky z pustých vsí Karlov a Končiny, které byly na sever od Lipové, kde je dnes pole Karlovsko a Končiny.

Jméno její je asi od lipového háje,který v těchto místech byl.V Souhradech při silnici z Lipové do Dřevohostic byl roku 1785 postaven železný kříž na kamenném podstavci, okolo stály čtyři mohutné lípy, jedna z nich měla průměr 170 cm.Lípy byly hodně starší nežli kříž, který byl pravděpodobně postaven na místě bývalého kříže dřevěného. Lípy starší asi 300 let vyvráceny byly větrnou smrští dne 13.8.1957.Nedaleko kříže je malá studánka s výbornou pitnou vodou. Nejstarší zápis jest v Topografii Řehoře Volného z roku 1368. Téhož roku Ježek ze Šišmy odstoupil své manželce Anně a tchánovi Mikuláši z Malenovic 8 lánů a půl lesa /Kozrál/ v Líšné, 3 lány a jedno role v Lipové, které ale roku 1371 s dvorem v Líšné prodal Zdeňku ze Šternberka a na Lukově. Roku 1485 dal král Matyáš Benediktu ze Křtomile za poskytnuté služby ves Lipovou /polovic/ a opatrovník sirotků tohoto Benedikta prodal Křtomil s dvorem a malou tvrzí, polovinu obce Lipové a pusté Karlovsko roku 1498 Arklebu z Víckova, tento zase všechno roku 1500 bratřím Bernardu a Václavu ze Žerotína na Dřevohosticích. Tak byla obec Lipová sjednocena u jednoho feudála v Dřevohosticích. Panství Dřevohostické, které se dostalo od císaře Ferdinanda II. Jako konfiskát knížeti Lobkovicovi, který pak polovic panství vrátil císařské koruně, druhou polovici s obcí Lipovou prodal roku 1650 Janu, hraběti z Rotalů. Od této doby patřila Lipová až do zrušení roboty a vyřazení pozemků selských z poplatků, majitelům panství Bystřice pod Hostýnem.

Obec Lipová se rozkládá v údolí říčky Bystřičky, ve východní části okresu Přerov, na úpatí Hostýnských vrchů. První dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1368. K pozoruhodnostem v naší obci patří kamenný kříž, který byl postaven na místě kříže dřevěného v roce 1785, dále kaple a škola, postavené v roce 1809. Obec Lipovou také proslavila rodinná pálenice slivovice pana Krutila, která je v provozu nepřetržitě již od roku 1917.
Katastr obce je 499 ha a ve 120 domech žije 250 obyvatel. Zastupitelstvo obce je devítičlenné s neuvolněným starostou a místostarostou.

V roce 1998 byla dokončena stavba vodovodu a následně v roce 2000 plynofikace obce. Obec má výhodné autobusové spojení s městy Přerov a Bystřice pod Hostýnem.

Obecní pečeť

Obecní pečeť-průměr 24mm

V pečetním poli obrys srdce,přes něj radlice,ze srdce vybíhá vpravo krojidlo a v levo cep,pod nimi
kvítky.Ze srdce vyrůstají tři květiny,v horní části pečetního pole nápis majuskulou LIPOWA,
orámováno věncem

Související stránky:

Historická mapa obce
Historické publikace
Dodatky z historie obce