Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

OZV-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi vydaná 23.9.23 od 1.1.24.docx 01.01.2024
OZV o místním poplatku ze psů.docx 01.01.2024

OZV 12021 k místnímu poplatku za odpadové hospodářství od 1.1.2022.docx

01.01.2022

 

 

OZV č.3/2014 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lipová

příloha k OZV 32014.pdf

01.01.2015

OZV č.2/2014 o místním poplatku ze psů

01.01.2015

Nařízení obce č.1/2014 kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

01.01.2015

Vyhláška č. 1/2014 Zákaz podomního prodeje v obci Lipová 

01.07.2014

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů v obci Lipová

01.01.2013

Směrnice

Směrnice o cestovních náhradách 22023 pro rok 2024.doc 01.01.2024
Směrnice k řídící kontrole 1-2020.doc 01.01.2020
Směrnice k finanční kontrole 2-2020.doc 01.01.2020
Směrnice o inventarizaci r.2019.docx 26.04.2019
Směrnice č. 12018 pro práci s osobními údaji - GDPR.docx 25.05.2018
SMĚRNICE 12015 K PŘÍLEŽITOSTNÉMU ZAPŮJČENÍ OBECNÍ TECHNIKY.docx 26.11.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací