Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pořizování digitální technické mapy Olomouckého kraje

Pořizování digitální technické mapy Olomouckého krajeDatum konání:
25.4.2022

POŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY OLOMOUCKÉHO KRAJE
INFORMACE PRO OBČANY
V souvislosti s přijetím zákona č. 47/2020 Sb. byla krajům uložena povinnost vybudovat
do 30. června 2023 digitální technické mapy krajů (dále jen „DTM“). Krajský úřad Olomouckého kraje
aktuálně pracuje na pořízení Digitální technické mapy Olomouckého kraje (dále jen „DTM OK“), což
představuje pořízení informačního systému DTM a pořízení dat pro naplnění DTM OK.
Sběr dat probíhá několika způsoby, především se jedná o:
- pořízení leteckých měřických snímků území kraje a z nich odvozené ortofotomapy;
- pořízení dat silnic II. a III. třídy;
- pořízení dat základní polohové situace cca 30 m od silnice;
- data technické infrastruktury.
V rámci projektu Pořízení dat pro projekt DTM OK je pořizována základní polohová situace komunikací.
Aby byla dodržena požadovaná přesnost následného mapování, je nutné jako podklad pro mobilní
mapovací nájezd vytvořit vlícovací a kontrolní body, které jsou pro tento projekt řešeny dle Technické
přílohy, která je součástí zadávací dokumentace a je nutné je dodržet.
Vlícovací body musí být umístěny v tělese komunikace a bez nich není možné dodržet předepsané
parametry. Vlícovací bod je geodeticky zaměřen a následně jsou data, která vzniknou z mobilního
mapování pomocí vlícovacích a kontrolních bodů zpřesňována.
Obr. č. 1: Grafické značení vlícovacích a kontrolních bodů.
V posledních dnech se bohužel setkáváme s případy, kdy jsou tyto body ničeny – zamalovány černou
či jinou barvou, což znamená, že se tyto body musí opětovně namalovat a geodeticky zaměřit. Proto
se na Vás obracíme s prosbou, abyste tyto body nijak neničili, nepoškozovali či neupravovali.
V následujících týdnech budou tyto značky využity pro mobilní mapování, kdy na území Olomouckého
kraje (na silnicích II. a III. třídy) začnou jezdit speciálně osazené automobily kamerami a budou provádět
mapování.

Mapování2.png