Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

OZV 42015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2016

OZV č. 32015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lipová

1.1.2016

OZV č.4/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


1.1.2015

OZV č.3/2014 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lipová

1.1.2015

OZV č.2/2014 o místním poplatku ze psů

1.1.2015

Nařízení obce č.1/2014 kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

1.1.2015

Vyhláška č. 1/2014 Zákaz podomního prodeje v obci Lipová 

1.7.2014

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů v obci Lipová

1.1.2013

Směrnice

Směrnice o cestovních náhradách 2015 1.1.2015
Spisový a skartační řád obce Lipová 1.12.2012
Směrnice o cestovních náhradách 22015 1.1.2016
SMĚRNICE 12015 K PŘÍLEŽITOSTNÉMU ZAPŮJČENÍ OBECNÍ TECHNIKY 26.11.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

Vzhledem k tomu, že ani 12. den po jednání ZO obecní úřad Lipová neobdržel zápis od zapisovatele jednání p. Rostislava Filipa, nemůže být tento zápis z usnesení vyvěšen na úřední desce.

Lipová dne 24.2.2015